Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag allen,

 - Met ook hier de beste wensen voor het nieuwe jaar: 2015-open! -

Open source software floreert mede dankzij vele gebruikers die soms een
beetje, of wat meer bijdragen. Voor LibreOffice geldt dat zeker ook.

Nu is de vertaling voor 4.4.0 volgens mij af. Mede dankzij Kees, Freek,
Leo, Joren, .. (ik vergeet mensen, sorry). Groot applaus!

Nu komt het zeker ook voor dat er nog kleine verbeteringen mogelijk
zijn. Tijdens het vertalen zelf, zie je niet altijd precies de context
en dat werkt zeker niet makkelijk.
Dus hier is het waar de hulp van  _iedereen_ supernuttig is.

Hoe je dat kunt doen? Lees de uitleg op onze wiki eens.


https://wiki.documentfoundation.org/NL/Localisatie#Verbeteringen_aanbrengen_in_de_UI.2C_bijvoorbeeld_menu.27s_of_sneltoetsen

Maar alleen tips/voorstellen zijn ook heel goed :)

dank & hartelijke groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.