Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Allen

Als eerste wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen een
gelukkig en gezond nieuwjaar te wensen.

Zoals jullie wellicht weten wordt er met een klein team aan de documenten
(handleidingen) van LibreOffice gewerkt.

Wegens omstandigheden is het team nu (tijdelijk) tot één persoon beperkt
(ikzelf).
Nu heb ik twee documenten klaar die gepubliceerd zouden kunnen worden, maar
het is gebruikelijk/wenselijk dat deze eerst door een andere persoon op
taal/grammaticale fouten wordt nagelezen.

Zijn er mensen die eventueel tijd en zin hebben dit voor mij te doen. Ik
zal dan een document met wat instructie toezenden, waarna het nagelezen en
eventueel verbeterd naar mij terug gezonden kan worden en ik het kan
publiceren.

Alvast bedankt voor de genomen moeite,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.