Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Allen

Vandaag weer twee documenten in de serie LibreOffice 4.2 gepubliceerd.

Dit zijn:

Kennismaken met LibreOffice
Hierin kunt u de basisbegrippen van LibreOffice vinden en hoe u LibreOffice
voor al uw doeleinden kunt gebruiken.

Kennismaken met Writer
Hierin leert u Writer kennen en hoe u op een inefficiƫnte manier documenten
kunt maken, opslaan en distribueren.

Met dank aan Ad Rienks en Luc Castermans voor hun bijdragen.
De documenten kunt u als vanouds vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groeten,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.