Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Ik vraag me af of dit wel de beste keuze is om OpenSUSE te nemen i.p.v. een Lubuntu versie.
Maar HCC zal er wel een reden voor hebben gehad.

Wil van der Krogt

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Freek de Kruijf
Sent: Saturday, February 22, 2014 6:00 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] overzetten naar Ubuntu

Op zaterdag 22 februari 2014 13:52:01 schreef mart en wil van der Krogt:
Hallo Willem,

Ik heb op het bericht van Theo al eerder gereageerd. Indien je interesse
hebt zou ik je kunnen helpen.
Kijk even op mijn website, wat er allemaal kan. www.krogtwil.nl
Je kunt via deze website ook direct met mij mailen.

Wil van der Krogt

Binnen de HCC hebben aantal trainer vandaag training gehad in het overzetten
van Windows XP naar Linux. Dit is een speciale distributie, een subset van
openSUSE 13.1, met een Xfce bureaublad, maar natuurlijk wel LibreOffice.

--
vr.gr.

Freek de Kruijf


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.