Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Hallo Willem,

Ik heb op het bericht van Theo al eerder gereageerd. Indien je interesse hebt zou ik je kunnen helpen.
Kijk even op mijn website, wat er allemaal kan. www.krogtwil.nl
Je kunt via deze website ook direct met mij mailen.

Wil van der Krogt


-----Oorspronkelijk bericht----- From: Willem075
Sent: Saturday, February 22, 2014 1:21 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: [nl-users] overzetten naar Ubuntu

Dag Theo

Ge schrijft:
"In april loopt de ondersteuning van XP af en daarom zijn we vanuit
Seniorweb deze oude pc's aan het overzetten naar Ubuntu. "

Kunt ge eens toelichten hoe en waar dat dan gebeurt en van wie zijn de
PC's? Kan iemand zich daarvoor aanmelden of zo?

Vriendelijke groet,
Willem
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.