Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


DreK schreef op 5-2-2014 14:15:
Op 05-02-14 13:53 schreef Cor Nouws:
DreK wrote (05-02-14 13:16)
Zoals Ivo al suggereerde: welke reeks wil je maken? Ik zie geen verband
tussen de getallen die je geeft. Calc dus waarschijnlijk ook niet.
Verhoging gaat steeds met één cijfer extra.
Dus je kunt er een formule voor maken, en de resultaten kopiëren en
plakken speciaal als getal.

Of ik denk ook met Bewerken > Vullen > Willekeurig nummer ..
maar dan moet je wel eerst uitvogelen hoe dat venster werkt ;)
Mmm, ik zie in "501, 503, 506, 509, enz" nog steeds geen logisch verband...

Groeten, André

waarschijnlijk moet 501 veranderd worden in 500 dan gaat het wel goed

gr John

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.