Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Misschien met 500 beginnen?

Met vriendelijke groet
Ivo ten Hagen

Op 5 feb. 2014 om 12:41 heeft Roelof Everts <r.everts@leeslandschoonebeek.nl> het volgende 
geschreven:

Goedemiddag heren/dames,

wie kan mij helpen, als ik in calc een reeks cijfers wil doorvoeren 501, 503, 506, 509, enz krijg 
ik niet de reeks maar een random nummer.

Nu heb ik een poosje terug eenzelfde aktie gedaan maar toen moest ik juist een random lijst 
hebben, wat heb ik toen om zeep geholpen dat de juiste reeks niet meer verschijnt.

alvast bedankt,

met vriendelijke groet,

Roelof

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.