Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Roelof Everts schreef op 5-2-2014 12:41:
Goedemiddag heren/dames,

wie kan mij helpen, als ik in calc een reeks cijfers wil doorvoeren 501, 503, 506, 509, enz krijg ik niet de reeks maar een random nummer.

Nu heb ik een poosje terug eenzelfde aktie gedaan maar toen moest ik juist een random lijst hebben, wat heb ik toen om zeep geholpen dat de juiste reeks niet meer verschijnt.

alvast bedankt,

met vriendelijke groet,

Roelof

Roelof

Ik weet niet hou jij een reeks doorvoerd maar ik zou zeggen selecteer 503 t/m 509 en deze vervolgens op het zwarte vierkantje rechtsonder naar beneden trekken, in de spreadsheet werkt het zo wel.

Gr
John

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.