Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Alex Plantema wrote (02-02-14 15:02)
(die naar een ander tabblad verwijst):
=HORIZ.ZOEKEN(Werkwijze.$E$13;$AC$3:$AN$59;A6) in het ods-bestand
geconverteerd in:
=HORIZ.ZOEKEN($#VERW!.$E$13;$AC$3:$AN$59;A6) in het xls-bestand.
Heeft iemand dezelfde problemen en zo ja, is er een oplossing voor?

Hier gaat het goed met deze formule in 4.2.0.4, alleen staat er een $
voor de bladnaam na heropenen.
Heb je misschien formules die naar cellen voorbij de 256ste kolom (IV)
verwijzen? Dat gaat zeker mis.

Daarbij: het is de éérste release van 4.2.0 ... En hoewel er natuurlijk
veel mensen werken met de beta1, beta2, RC (release kandidaat) 1 en RC2
... zijn er soms wel nare bugs die er doorheen slippen.
Daar moet je _altijd_ rekening mee houden bij het gebruiken van een
allereerste versie.
In ongeveer één maand is de eerste update, en als nare problemen tijdig
worden gemeld, zijn ze dan welhaast zeker opgelost :)

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.