Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


't Is maar een idee: als die ontvanger(s) nu eens LO downloaden en installeren... Kost niets en werkt wel!!

Voor mij staat nu wel vast dat oudere Excel-versies deze verwijzing niet aankunnen en daarom zal het exporteren naar oude Ecxel-versie zijn mislukt. Als je in Excel 2010 b.v. iets opslaat dat Excel 2003 niet aan kan wordt dat door Excel gemeld bij het opslaan.....

Jan


Gerrit Snijder schreef op 02-02-2014 18:26:
In het xlsx-formaat gaat het wel goed.

Tussen twee haakjes; Werkwijze is de naam van het tabblad waarnaar in de formule verwezen wordt.

Ik zal informeren of de mensen die ik het bestand toestuur, ook met het nieuwe bestandsformaat 
overweg kunnen.

Bedankt voor je reactie

Gerrit

Jan Kol <jan.koll40@gmail.com>schreef:

Wat gebeurt er als je opslaat als xlsx, dus de bestandsindeling vanaf
Excel 12 (Off 2007)?  Kan het zijn dat oudere versies van Excel dat
"Werkwijze" niet zien als een geldige opdracht of moet daar nog een
Engelse term voor worden gebruikt?  't Is maar een idee.

Jan


Gerrit Snijder schreef op 02-02-2014 14:15:
Hallo allen,
Sinds ik LibreOffice 4.2.0.4 gebruik heb ik het volgende probleem:als ik een spreadsheet in 
ods-formaat opsla in het xls-formaat, dan ben ik alle horizontale opzoek formules kwijt. Zo wordt 
de volgende formule (die naar een ander tabblad verwijst):
=HORIZ.ZOEKEN(Werkwijze.$E$13;$AC$3:$AN$59;A6) in het ods-bestand geconverteerd in:
=HORIZ.ZOEKEN($#VERW!.$E$13;$AC$3:$AN$59;A6) in het xls-bestand.
Heeft iemand dezelfde problemen en zo ja, is er een oplossing voor?
Groeten,Gerrit.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.