Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Op zondag 2 februari 2014 14:16 schreef Gerrit Snijder:

Hallo allen,
Sinds ik LibreOffice 4.2.0.4 gebruik heb ik het volgende probleem:
als ik een spreadsheet in ods-formaat opsla in het xls-formaat, dan ben ik alle horizontale opzoek formules kwijt. Zo wordt de volgende formule
(die naar een ander tabblad verwijst):
=HORIZ.ZOEKEN(Werkwijze.$E$13;$AC$3:$AN$59;A6) in het ods-bestand geconverteerd in:
=HORIZ.ZOEKEN($#VERW!.$E$13;$AC$3:$AN$59;A6) in het xls-bestand.
Heeft iemand dezelfde problemen en zo ja, is er een oplossing voor?
Groeten,Gerrit.

Hier gaat het goed met deze formule in 4.2.0.4, alleen staat er een $ voor de bladnaam na heropenen.
Heb je misschien formules die naar cellen voorbij de 256ste kolom (IV) verwijzen? Dat gaat zeker 
mis.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.