Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Vanmorgen was ik bezig een instructie voor het gebruik van G-drive als middel om grote 'bijlagen', of beter een verwijzing naar een downloadplaats voor zo'n groot bestand, met een gmail e-mail te verzenden aan het maken met Writer 4.1.4.2.

Nu waren sommige schermafdrukken in dat document wat groter dan mijn bedoeling is en die paste ik dan in Writer wat aan. Echter bleef het 'gebied' dat de afbeelding in nam bij de orspronkelijke grootte staan ofwel onder de verkleinde afbeelding bleef een flink wit vlak vrij voordat de volgende alinea begint en dat is uiteraard niet mijn bedoeling. Om de afbeelding op de plaats te hebben waar ik dat wil is de verandering 'als teken'.

Kortweg: de zichtbare afbeelding past zich aan maar de gereserveerde ruimte voor de oorspronkelijk grotte blijft gehandhaafd.

Hier kun je zien wat ik bedoel:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/44147217/LO%204.1.4.2%20%20afbeelding%20probleem.jpg.

Onder de afbeelding een flink stuk wit en dan pas de tekst 'Klik op'.

Wat is de oplossing?

Alvast dank voor een suggestie/oplossing

Jan

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.