Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Ik gebruik LibreOffice bijna uitsluitend om teksten (nieuwsbrieven, boeken, magazines) te schrijven en vorm te geven. Met daarbij vaak flink wat illustraties die meestal een bijschrift moeten hebben. LO biedt voor bijschriften standaard een aantal categorie├źn aan: afbeelding, tabel, tekening, tekst die altijd van volgnummers worden voorzien. Wat ik standaard zou willen instellen is de optie Geen, zodat ik niet bij iedere afbeelding bij de categorie├źn naar dat [Geen] hoef te klikken. Is dat mogelijk? Ik vind het niet bij Opties > LO Writer > Automatisch bijschrift.

Nico Koolsbergen


Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.
-- Albert Einstein

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.