Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


goeden dag

Hoe kan je zien wat de opmaak is van een celrand van Calc?
ik weet nog dat er een periode was dat je bij opmaak cellen, randen dat je daar kon zien door op de rand te klikken je soort rand en de dikte ervan te zien kreeg, als je dat nu doet wijzigt de rand direct in de lijntype en dikte die in beeld staat.

een tweede vraag, is het mogelijk een tabel in calc te selecteren en deze in wrieter te plakken zodanig dat deze de breedt heeft van de zetspiegel ( de breedte tussen de marges) heeft inplaast van de breedte van het papier.

gr
john


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.