Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


een goede dag allen,


Net versie 4.2.04 verwijderd van mijn computer en versie 4.06.02 weer geïnstalleerd. Misschien is het een idee om een knop te maken zodat de vorige versie automatisch terug gezet kan worden.

Net als bij versie 4.1 wordt een wmf afbeelding in een writer document van versie 4.2.02 niet goed weergegeven, een deel van de afbeelding is zomaar verdwenen. Wordt deze echter geopend in versie 4.06 dan is er niks aan de hand en wordt de afbeeling goed weergegeven.

Ik ben dus niet op zoek naar mogelijk heden om een wmf afbeelding in een ander formaat te zetten om deze zo in een writer document te zetten. Ik wil dat het wmf bestand goed wordt weergegeven in LO in alle versies.

Via onderstaande link zijn de betreffende odt, pdf en wmf bestanden te downloaden voor wie het ook wil uitproberen.
https://deklerk.wetransfer.com/downloads/91fcda27f5247fdc88014856f2f5733620140131070037/f3b4b854919949d20b5c8b2d9fa07fc620140131070037/a65b81


Wie kan het probleem reproduceren maar nog belangrijker wie heeft een oplossing of ben ik gewoon gedoemd om versie 4.06 te gebruiken.

gr John--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.