Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Dag Gerrit,

Gerrit Snijder wrote (02-02-14 14:15)
Hallo allen, Sinds ik LibreOffice 4.2.0.4 gebruik heb ik het volgende
probleem:als ik een spreadsheet in ods-formaat opsla in het
xls-formaat, dan ben ik alle horizontale opzoek formules kwijt. Zo
wordt de volgende formule (die naar een ander tabblad verwijst): 
=HORIZ.ZOEKEN(Werkwijze.$E$13;$AC$3:$AN$59;A6) in het ods-bestand
geconverteerd in: =HORIZ.ZOEKEN($#VERW!.$E$13;$AC$3:$AN$59;A6) in het
xls-bestand. Heeft iemand dezelfde problemen en zo ja, is er een
oplossing voor?

Grote kans dat dit probleem in de 4.2.1 is opgelost - het lijkt me
tenminste iets dat bij anderen ook snel zal opvallen (maar ik heb het
niet bijgehouden).
Eerdaags is release kandidaat 1 van 4.2.1 beschikbaar - ik zal het melden.

En verder blijft het adagium:
 * graag veel werken met de b├Ęta's, release kandidaten en x.y.0 en x.y.1
versies (en communiceren over gevonden problemen)
 * er wel rekening mee houden dat nog niet alle fouten eruit zijn.

De mensen met de vroege versies werken of testen, spelen een belangrijke
rol in de gemeenschap rond LibreOffice.
Het is een mooie manier om wat terug te doen voor deze geweldige
software die je vrij mag gebruiken :)

vr. groeten,
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.