Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Op 26-01-14 23:56, DreK schreef:

Ter informatie: ik krijg in eerste instantie een gele pagina te zien.
Selecteer ik het gele vlak en verwijder ik deze (door op de delete-knop
te drukken), dan zie ik twee afbeeldingen en het verhuisbericht. De gele
achtergrond staat dus op de voorgrond.

Ik kon dit inderdaad reproduceren, bedankt voor de uitleg.

Iedereen overigens bedankt voor het meedenken!

Groet,
Paul.

-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.