Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Paul van der Vlis schreef op 26/01/14 16:38:
Hallo,

Ik kreeg van iemand een verhuisbericht in de vorm van een docx bestand,
als ik het bestand open dan zie ik niks (behalve een gele achtergrond).

Maken jullie ook wel eens zoiets mee?  (ik eigenlijk niet)

Ik heb weleens de indruk dat de opmaak niet perfect is, maar de inhoud
zie ik normaal wel. Ik weet natuurlijk niet hoe dit gemaakt is,
misschien is het één groot plaatje o.i.d.

Ik heb het even nagevraagd, het bestand zou gemaakt zijn met Microsoft
Word 2010.

Ik heb het bekeken met LibreOffice versie 3.5.4 en met versie 4.1.4.2.

Opent goed met LibreOffice Version: 4.3.0.0.alpha0+
Build ID: 8fd7a53d3cf1ed788c705cafb443801203787c9d
TinderBox: MacOSX-x86@49-TDF, Branch:master, Time: 2014-01-22_00:10:03

Gele achtergrond, tekst is zichtbaar, 2 afbeeldingen zichtbaar

Hetzelfde document geopend met Word for Mac 2011 ter referentie.
Volgens Word zou de bovenste afbeelding iets gedraaid moeten staan, de
tekstframes ook een gele achtergrond hebben (in LibreOffice een witte).

De compatibiliteit is dus weeral een stukje verbeterd ;-), maar we zijn
er natuurlijk nog niet. De laatste tijd zijn er wel vrij veel
docx-problemen aangepakt :-).

Een testje met 4.2.0.3 kan ook altijd nuttig zijn.

Groet,
Joren-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.