Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Ik ben een presentatie aan het maken in Impress met veel links van de ene dia naar de andere. Tijdens het maken controleer ik die en alles werkt dan prima. Als de presentatie klaar is sla ik hem op en open hem opnieuw. De links worden dan (heel) lichtblauw weergegeven en er werkt er niet één meer.
Heeft iemand dit weleens meegemaakt en vooral: wat kan ik eraan doen?
Ik gebruik LO versie 4.1.0.4

Bij voorbaat dank voor jullie suggesties,

Hans van Oosterhout

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.