Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Zodat de hele lijst kan meelezen:-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Nico Koolsbergen [mailto:nico.koolsbergen@gmail.com] 
Verzonden: dinsdag 21 januari 2014 09:27
Aan: Winfried Donkers
Onderwerp: Re: [nl-users] groeperen in Writer?

Ik zat in problemen  door het font van het bijschrift (wil ik kleiner) en had niet in de gaten dat 
ik rand en schaduw uit kan zetten. Nu is alleen de grootte van het lettertype nog een punt.

Dank!
Nico

I don't care what is written about me as long as it isn't true.
-- Katherine Hepburn------ Origineel bericht ------
Van: "Winfried Donkers" 
Aan: "Nico Koolsbergen" <nico.koolsbergen@gmail.com>; "users@nl.libreoffice.org" 
<users@nl.libreoffice.org>
Verzonden: 21-1-2014 8:34:01
Onderwerp: RE: [nl-users] groeperen in Writer?

Dag Nico,

Is het in LibreOffice Writer mogelijk een illustratie en een 
bijschrift (in een tekstframe) te koppelen tot één object? Invoegen 
van een bijschrift wil ik niet, dat beperkt de opmaakmogelijkheden.
Groeperen lukt me niet, dat lijkt in Writer niet te werken. Of 
misschien moet ik van illustratie en bijschriften eerst objecten 
maken? Hoe dan?
Hulp is zeer welkom, ik ben dit al dagen aan het proberen :-(

Als ik in Writer een afbeelding selecteer, via de rechtermuisknop kies 
voor bijschrift... en daar een bijschrift invul, ontstaat er een frame 
met daarin afbeelding plus bijschrift, met de afbeelding in een eigen 
frame.
Je kunt nu kiezen tussen de afbeelding alleen selecteren of afbeelding 
plus bijschrift selecteren.
Is dit wat je bedoelt?

Winfried


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.