Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Dag Nico,

Nico Koolsbergen wrote (20-01-14 23:24)
Is het in  LibreOffice Writer mogelijk een illustratie en een bijschrift
(in een tekstframe) te koppelen tot één object? 

heb het nooit getest, maar maak uit je beschrijving op dat het niet kan
- zou ik ook niet verwachten.
Het enige dat ik me kan bedenken is een omweg via Draw waar je tekstvak
en afbeelding wel groepeerd en dan plakt als GDI of bitmap in Writer...
Maar dan ben je wel de voordelen van automatische bijschriften kwijt..

... Invoegen van een
bijschrift wil ik niet, dat beperkt de opmaakmogelijkheden.

Wat zint je daar niet aan, wat is de beperking?

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.