Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Dag Nico,

Is het in  LibreOffice Writer mogelijk een illustratie en een bijschrift (in een tekstframe) te 
koppelen tot één object? Invoegen van een bijschrift wil ik niet, dat beperkt de 
opmaakmogelijkheden.  
Groeperen lukt me niet, dat lijkt in Writer niet te werken. Of misschien moet ik van illustratie 
en bijschriften eerst objecten maken? Hoe dan?
Hulp is zeer welkom, ik ben dit al dagen aan het proberen :-(

Als ik in Writer een afbeelding selecteer, via de rechtermuisknop kies voor bijschrift... en daar 
een bijschrift invul, ontstaat er een frame met daarin afbeelding plus bijschrift, met de 
afbeelding in een eigen frame. 
Je kunt nu kiezen tussen de afbeelding alleen selecteren of afbeelding plus bijschrift selecteren.
Is dit wat je bedoelt?

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.