Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 14-12-12 22:42, Cor Nouws schreef:
Hi Paul,

Paul van der Vlis wrote (14-12-12 22:39)

Ik ben zelf geen Windows gebruiker maar heb een Windows gebruiker wel
aangeraden over te stappen op LO.

Terecht.

Hij vertelde dat hij LO met veel moeite kon installeren,

Wat voor moeite?

Op deze vraag heeft hij geen antwoord gegeven.

Weet je welke versie (OS en LibreOffice)?

Het blijkt Windows Vista te zijn.
Het lijkt er dus op dat het om een gebruikte laptop gaat.

Ik had hem een link naar LO 3.6.4 gegeven, dus ik neem aan dat hij dat
geinstalleerd heeft.

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.
-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.