Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 14-12-12 22:42, Cor Nouws schreef:
Hi Paul,

Paul van der Vlis wrote (14-12-12 22:39)

Ik ben zelf geen Windows gebruiker maar heb een Windows gebruiker wel
aangeraden over te stappen op LO.

Terecht.

Hij vertelde dat hij LO met veel moeite kon installeren,

Wat voor moeite?
Weet je welke versie (OS en LibreOffice)?

Precies deze vragen heb ik hem gesteld, maar nog geen antwoord.

Groet,
Paul.

maar dat na het aanklikken van het icoontje het programma zich niet
opent.

Ik heb wel eens gezien / gehoord dat de eerste start twee keer klikken
vraagt... Niet netjes, maar zou toch makkelijk te overkomen moeten zijn.

groet,
Cor

-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.