Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik heb ook eens gekeken op het internet. Maar het zou kunnen dat "service manager" een freeware tooltje is om een beetje in de hand te houden wat er voor programmaatjes mee opstarten. Misschien heeft jouw "helper" dat programma op de verkeerde manier verwijderd. Het is maar een gok. In dat geval zou je het eens opnieuw kunnen installeren http://www.windows7download.com/win7-service-manager/adqvmjup.html maar het is echt een schot in de lucht. In dat geval zou het kunnen dat je met LibreOffice 3.5 de quickstarter aan had en dat dat nu op één of andere manier een probleem geeft. Trouwens, er is voor dit doel een heel geaccepteerde en gerenomeerde oplossing en dat is WinPatrol. Winpatrol is ook gratis en WinPatrol wordt heel veel gebruikt http://www.winpatrol.com/ . Ook zo'n programma dat beroemd is, is ccleaner http://www.piriform.com/ccleaner . Dat zou je kunnen proberen om je Windows registry op te schonen, zoals Cor je aanraadt. Als het allemaal niet helpt kan je altijd terug in de tijd met een "herstelpunt". Waarschijnlijk komt het dan wel goed.

Fatal error: The program cannot be started. The service manager is not available. (“Invalid Registry Exception: file:///C:/Program%20Files /.................etc.) Start setup application to repair the installation from CD, or the folder containing the installation packages. Als bijlage heb ik voor de volledigheid een screenshot van dit bericht gevoegd.
Ook lekker ...

Je zou eens een programma de Windows registry kunnen laten opschonen.
En anders zoeken op het internet naar de specifieke foutmelding  / code.

vr. groet,
Cor
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.