Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Pieter,

Aangezien je al LibreOffice 3.5 hebt gebruikt, is het jammer dat er nu met de nieuwere versie iets mis loopt. Vele problemen worden veroorzaakt door een 'corrupt' gebruikersprofiel. Daarom stel ik voor om je gebruikersprofiel eens te resetten. Dit doe je door volgende handleiding te volgen: http://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/nl#Gebruikersprofiel_resetten

Indien dit niet werkt; zou je even de volledige directory-naam kunnen geven waarnaar de foutmelding verwijst? Soms kan daar ook iets uit afgeleid worden (het missend/fout bestand) of verder op gezocht worden indien nodig.

Hopelijk kunnen we je verder helpen.

Groet,
Joren

Op 29-11-12 15:51, Pieter Padmos schreef:
Beste gebruikers,

Ik heb zojuist Libre Office 3.6 gedownload van nl.libreoffice.org . En ook het bijbehorende 
Helppack. Beiden in de Nederlandse taal.
Ik heb een Engelstalige Windows 7.

Helaas, na poging tot starten komt het volgende bericht:
Fatal error: The program cannot be started. The service manager is not available. (“Invalid 
Registry Exception: file:///C:/Program%20Files /.................etc.)
Start setup application to repair the installation from CD, or the folder containing the 
installation packages.
Als bijlage heb ik voor de volledigheid een screenshot van dit bericht gevoegd.

Via mijn gedownloade installatie pakket heb het geïnstalleerde programma proberen te repareren. 
Maar dat hielp niet.
Ook herstarten van mijn PC had geen succes.

Kan iemand mij helpen?

PS. Hiervóór heb ik tijden met plezier gewerkt met Libre Office 3.5.
Echter, na een bezoek van iemand van het Expertteam KPN, die verschillende programma’s van mijn PC 
verwijderde,
weigerde dit programma dienst. Vandaar het downloaden van Libre Office 3.6.

Met hartelijke groet,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pieter Padmos, P. Buyslaan 24, 3818 LD Amersfoort, The Netherlands, tel. (+31)0334619868
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.