Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Pieter,

Pieter Padmos wrote (29-11-12 15:51)

Ik heb zojuist Libre Office 3.6 gedownload van nl.libreoffice.org . En ook het bijbehorende 
Helppack. Beiden in de Nederlandse taal.
Ik heb een Engelstalige Windows 7.

Helaas, na poging tot starten komt het volgende bericht:

Was LibreOffice al wel geïnstalleerd of liep de installer vast?

Fatal error: The program cannot be started. The service manager is not available. (“Invalid 
Registry Exception: file:///C:/Program%20Files /.................etc.)
Start setup application to repair the installation from CD, or the folder containing the 
installation packages.
Als bijlage heb ik voor de volledigheid een screenshot van dit bericht gevoegd.

Komen niet mee (vaker de lijst volgen ;-) - bekend verschijnsel )

PS. Hiervóór heb ik tijden met plezier gewerkt met Libre Office 3.5.
Echter, na een bezoek van iemand van het Expertteam KPN, die verschillende programma’s van mijn PC 
verwijderde,
weigerde dit programma dienst. Vandaar het downloaden van Libre Office 3.6.

Ook lekker ...

Je zou eens een programma de Windows registry kunnen laten opschonen.
En anders zoeken op het internet naar de specifieke foutmelding  / code.

vr. groet,
Cor


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.