Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,
Ik heb een kleine suggestie m.b.t. de website, die overigens evenzeer geldt voor de Engelse (hoofd)-site, Als je de - in dit geval Nederlandstalige - versie voor Linux download samen met de relevante andere pakketten) dan mis je een simpele installatie handleiding (of ik heb hem niet gevonden) en ik denk dat dat ook voor de Windows en Mac versies geldt. Een van de problemen waar je tegen aan kan lopen is de simpele vraag of je de oude versie eerst moet verwijderen, dat je hem parallel kan gebruiken of dat hij automatisch wordt overschreven. Ik weet dat in Windows soms problemen ontstonden als je de oude versie niet verwijderde maar ik weet niet of dat al is opgelost. Onder Linux is het waarschijnlijk geen probleem maar het zou netter zijn als er een installatie manual zou zijn.
Joep

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.