Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


*Beste Mensen.* Aangezien ik mail vanuit Thunderbird, twijfel ik aan de keuze tussen *Beantwoorden* en *Lijst Beantwoorden*. Daarover heb ik de volgende vraag. /Wanneer gebruik ik naar jullie Beantwoorden *of *Lijst Beantwoorden en in welke gevallen?/ Ik weet n.l.niet waar en hoe mijn mails bij jullie terecht komen.

Wel neem ik even aan,dat als ik klik op /Lijst Beantwoorden,/dat mijn mail *in de groep* beland. Het /Beantwoorden /gaat dan kennelijk naar 1 persoon. /Klopt dat bij jullie?/ Ik wil wel graag rekening houden met wat gebruikelijk is,want anders raak ik wel zelf in de war en jullie wellicht ook,dus ik verneem graag wat jullie willen.

Dat is vooral veel makkelijker bij het gerichter vragen stellen,dus ik verneem graag de reacties hierover en ik groet jullie vriendelijk. /*Anton Doove*/.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.