Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


*Beste Mensen.* Dit is wat ik zie op het configuratiescherm en weet of dit juist is.
 Reden 1. Ik krijg geen melding dat ik de PC opnieuw dien op te starten.
Reden 2. Als ik in Writer de Java wil ophalen,krijg ik de melding van een *defecte* Java. Daarom krijg ik natuurlijk geen melding op de PC opnieuw te starten.

/Hoeveel MB is die Java groot?/ Mogelijk is die van 128,00 MB te weinig en de verkeerde. Ik probeerde het ook vanaf een Engelstalige site,maar daaruit wordt ik niets wijzer. Op die site weet ik niet waarop ik kan klikken om te downloaden,want anders zou ik daarop verkeerd kiezen,dus dat laat ik wel uit mijn hoofd.

Graag verneem ik een mogelijke andere oplossing,waarvoor ik jullie alvast vriendelijk dank en groet. /*Anton Doove. */

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.