Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Floris,

flori032@planet.nl wrote (22-09-12 23:11)
In een document dat ik aan 't schrijven ben maakt LO ineens een harde
paginascheiding in plaats van een nieuwe alinea. Ik krijg die maar
niet ongedaan gemaakt. Als ik bij het begin van de volgende regel een
backspace invoer sluit de tekst meteen aan, maar als ik vervolgens op
diezelfde plaats een gewone alineascheiding (enter) invoer, dan maakt
hij weer die harde paginascheiding. Ik werk met Ubuntu 12.04 en met
de laatste versie van LO. Wat kan ik doen? Frits.

Ik ken dit effect van twee situaties:
- er zit kauwgom onder mijn control-toets ;-)
- (serieus) de alinea (vaak een kop) wordt door instellingen in de alinea of het opmaakprofiel samen gehouden met de volgende alinea. Daardoor is er ineens veel ruimte onderaan de vorige pagina, wat lijkt op een harde paginaovergang...

Kan dat het zijn?

vr. groet,


--
       NIEUW    http://www.librelex.nl - by Nou&Off
  professionele documenten, handig, flexibel, cloud & smart
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ ~ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.