Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste,

Als je met 'harde paginascheiding' een 'handmatig pagina-einde' bedoeld, kan ik je denk ik wel verder helpen. Tussen de 2 pagina's zou je normaal een blauwe streeplijn moeten zien verschijnen. Als je daar even met je muis op gaat staan, komt er een kadertje tevoorschijn. Dit kan je open klappen en kiezen voor 'paginaeinde verwijderen'.

Groet,
Joren

Op 22-09-12 23:11, flori032@planet.nl schreef:
In een document dat ik aan 't schrijven ben maakt LO ineens een harde paginascheiding in plaats van 
een nieuwe alinea. Ik krijg die maar niet ongedaan gemaakt. Als ik bij het begin van de volgende 
regel een backspace invoer sluit de tekst meteen aan, maar als ik vervolgens op diezelfde plaats 
een gewone alineascheiding (enter) invoer, dan maakt hij weer die harde paginascheiding. Ik werk 
met Ubuntu 12.04 en met de laatste versie van LO. Wat kan ik doen?
Frits.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.