Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Anton,

Op 23-09-12 16:44, Anton Doove schreef:
*Beste Mensen.* Aangezien ik mail vanuit Thunderbird, twijfel ik aan de
keuze tussen *Beantwoorden* en *Lijst Beantwoorden*. Daarover heb ik de
volgende vraag.
/Wanneer gebruik ik naar jullie Beantwoorden *of *Lijst Beantwoorden en
in welke gevallen?/  Ik weet n.l.niet waar en hoe mijn mails bij jullie
terecht komen.

Wel neem ik even aan,dat als ik klik op /Lijst Beantwoorden,/dat mijn
mail *in de groep* beland.   Het /Beantwoorden /gaat dan kennelijk naar
1 persoon. /Klopt dat bij jullie?/

Nee dat klopt niet. In beide gevallen zal er bij *deze mailing lijst*
geantwoord worden naar de groep. Je kunt dus ook net zo goed
"antwoorden" gebruiken.

De beheerder van een mailinglijst kan een lijst echter ook anders
instellen, zodat antwoorden standaard naar de persoon gaan. In zo'n
geval is het wel zinvol om "lijst beantwoorden" te kiezen. Maar dat gaat
(bij mij) regelmatig mis waardoor je per ongeluk naar de persoon
antwoord, terwijl je in de groep had willen antwoorden.

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.


-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.