Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Tja, uiteindelijk heb ik dit probleem dan maar zelf opgelost:
- een nieuw, leeg, werkblad geopend
- daar de inhoud van het probleem-werkblad naar toe gekopieerd (CTRL-C en -V dus).
- probleem opgelost
Groet (het blijft natuurlijk op deze wijze een raadsel, maar goed).

Op 26-8-2012 22:14, Cor Nouws schreef:
Hallo,

J. van den Berg wrote (26-08-12 21:26)
Sinds ik meen twee updates van LibreOffice terug heb ik een vreemd
fenomeen.
Ik heb een tamelijk eenvoudig werkblad: bijhouden kilometerstanden en
verbruik van de auto.
Een paar optellingen, delingen en een enkele vermenigvuldiging.
Het gekke is dat sinds die update het programma ALLE formules in het
werkblad na het opslaan van het werkblad verandert in absolute
verwijzingen, dus $A$ enz.
Als ik de formules terugzet naar relatieve waardes verandert LibreOffice
dat de eerstvolgende keer toch weer in absolute waardes.
Hoe kan ik dit weer voor mij normaal maken?

Ik meen hier eens over gelezen te hebben.
In welke versie van LibreOffice is dat?
Werkblad opgeslagen als .xls ?

vr groeten,
Cor

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.