Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Tot versie LO 3.5.5 verdwenen allerlei instellingen en zo; daar schreef ik al eerder over op 28-08. Ook het woordenboek dat werd aangemaakt met woorden die ik als juist wilde bewaren, ik bedoel dan woorden als Dropbox, SkyDrive.

Nu kan ik dit soort woorden niet meer opslaan in een apart woordenboek want die optie lijkt bij LO 3.6 te zijn verdwenen. Klopt dat of doe ik iets verkeerd (rechtsklikken op rood 'ondergolfd' woord).

Ik heb een proefje gedaan door in het bestand standard.dic het woord Dropbox te typen. Na opslaan gebeurde er schijnbaar niets. Echter na een spellingcontrole, verdween het rode golfje onder Dropbox maar bleef staan onder SkyDrive. Toen ik het weer had verwijderd werkte dit niet meer. Ook Dropbox bleef het rode golfje onder zich houden.

Jan

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.