Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik ben er uit: Kennelijk is er bij het aanmaken van de menu's en vertaling vergeten. Waar eerder duidelijk was dat je iets in het woordenboek leek te kunnen opslaan via de rechtermuisknop (Windows!) is dat weg en staat er alleen 'Add'. Dus vermoedelijk is er iets bij het vertalen mis gegaan.

Overigens dacht ik dat je bij eerdere versies nog kon kiezen in welk woordenboek je iets op wilde slaan n.l. standard.dic of een ander aan te maken woordenboek. Die keuze is helaas weg.

Jan

Op 02-09-2012 22:48, Cor Nouws schreef:
Dag Jan,

Jan Kolloffel wrote (02-09-12 19:48)

[...]
Nu kan ik dit soort woorden niet meer opslaan in een apart woordenboek
want die optie lijkt bij LO 3.6 te zijn verdwenen. Klopt dat of doe ik
iets verkeerd (rechtsklikken op rood 'ondergolfd' woord).

Als je bij Extra > Opties > Taalinstellingen > Linguïstiek deel Gebruikerswoordenlijsten een eigen woordenlijst maakt, voor de taal waarin je werkt, komt inde de optie Toevoegen naast Standaard de naam van je eigen woordenlijst..

Helpt dat?

vr.groeten
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.