Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


J. van den Berg wrote (02-09-12 20:28)
Tja, uiteindelijk heb ik dit probleem dan maar zelf opgelost:
- een nieuw, leeg, werkblad geopend
- daar de inhoud van het probleem-werkblad naar toe gekopieerd (CTRL-C
en -V dus).
- probleem opgelost

Blij dat je het hebt kunnen oplossen.

Groet (het blijft natuurlijk op deze wijze een raadsel, maar goed).

Het zal best te vinden zijn in BugZilla, maar ik ben er niet aan toe gekomen.

vr. groeten,
Cor


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.