Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


*Beste Alex en anderen.* Ondertussen heb ik een nieuwe poging ondernomen en dat verliep zonder vastlopen,dus eerst verwijderen was niet nodig. Het gaf zelf aan hoe het kon worden hersteld,dus ik heb voor de versie 3.5.6.2 alle 3 de gewenste applicaties op mijn PC staan. Dat heb ik net gecontroleerd.

Gisteren heb ik ook de handleiding voor Writer uitgeprint en nu wordt de Handleiding voor Impress uitgeprint,maar voor Calc wacht ik er nog even mee,want ik heb nog niets te doen voor Calc met tabellen,dus dat heeft voor mij nog geen haast. Writer gebruik ik als opslag van reserve-teksten voor mijn Blog bij Weblog.nl/Wordpress.nl

Met Impress maak ik nieuwe Powerpoint-Presentaties om op mijn Blog te plaatsen,maar *zonder* muziek,want ik kan geen auteursrechten betalen van mijn AOW/AIOBudget. Zodra ik mijn huidige Weblog heb kunnen herstellen met terugplaatsing van de bijbehorenede Presentaties,mail ik jullie de link van mijn Weblog.

In elk geval gebruik ik dus 2 applicaties van LibreOffice als hulpmiddel bij het herstel van mijn Weblog. Jij en de anderen weten nu dat die applicaties na update wel werken.
Vriendelijke groeten van /*Anton Doove.*/

Op 31-8-2012 18:54, Alex Plantema schreef:
Op vrijdag 31 augustus 2012 14:30 schreef Anton Doove tussen de sterretjes:

Ik wil vandaag die meest recente versie wel proberen
te downloaden,maar ik trof aan wat op de bijlage is te zien,want ik
maakte er een printscreen van.
...
Uit die Engelse tekst kan ik niet wijs worden.

Mijn kennis der Engelse taal is beslist te gering om er wijs uit te
worden. Waarom is die site nog niet in het Nederlands vertaald?

Dit is de Nederlandstalige pagina: http://nl.libreoffice.org/download-meer/

Alex.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.