Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


*Beste Alex*. Gisteren liep de LO bij mij vast op de PC na het downloaden en de keuze-bepaling,maar na een herstart van mijn PC heb ik het niet opnieuw geprobeerd,want ik wou ook nog wat eten,dus ik stopte de PC en daarna was mijn hoofd te vermoeid om het opnieuw te proberen. Nu vandaag op zaterdag wil ik een nieuwe poging wagen.

/Is het echter niet beter om alles van LO gewoon er af te gooien en daarna die versie 3.5.6 opnieuw te downloaden en de keuzes te maken voor de 3 gewenste applicaties?/ Met deze maatregel *hoop* ik te voorkomen dat het opnieuw vastloopt. Graag verneem ik wat jij en/of anderen ervan denken. Bijvoorbaat nijn vriendelijke dank en groeten.

/*Anton Doove*/.
Op 31-8-2012 18:54, Alex Plantema schreef:
Op vrijdag 31 augustus 2012 14:30 schreef Anton Doove tussen de sterretjes:

Ik wil vandaag die meest recente versie wel proberen
te downloaden,maar ik trof aan wat op de bijlage is te zien,want ik
maakte er een printscreen van.
...
Uit die Engelse tekst kan ik niet wijs worden.

Mijn kennis der Engelse taal is beslist te gering om er wijs uit te
worden. Waarom is die site nog niet in het Nederlands vertaald?

Dit is de Nederlandstalige pagina: http://nl.libreoffice.org/download-meer/

Alex.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.