Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


*Beste Mensen. *Ik wil vandaag die meest recente versie wel proberen te downloaden,maar ik trof aan wat op de bijlage is te zien,want ik maakte er een printscreen van. Op die screen staan 2 knoppen,/maar heb ik ze wel allebei nodig?/ Zo ja,/*hoe* kan ik dan het beste handelen?/ Uit die Engelse tekst *kan* ik *niet* wijs worden.

Mijn kennis der Engelse taal is beslist *te* gering om er wijs uit te worden. /*Waarom* is die site nog niet in het Nederlands vertaald? /Als ik het zelf kon had ik het al gedaan. Gezien mijn leeftijd van bijna 73 jaar(in Nov.a.s.)gaat het mij niet meer lukken om extra taalkennis in mijn kleine kale bolletje op te slaan:-D . Dat gaat veel te lang duren.

Voordat ik die site heb kunnen vertalen,ben ik ondertussen *misschien *al 80 of 100 jaar en daarop zit LibreOffice echt niet te wachten:-D . Dat weet ik wel zeker. Natuurlijk zou het wel uniek zijn,wanneer ik op die hoge leeftijden een Website kan vertalen,mits ik dan nog leef op basis van mijn Medische Beperkingen.

Ik denk dat jullie het heel eerlijk vinden,dat ik dit nu alsnog bekend maak,want dan kunnen jullie er wel rekening mee houden dat ik niet snel kan handelen. Het is niet anders. Toch wil ik de LibreOffice voor 3 applicaties graag downloaden en installeren,zodat ik daarna de Writer en Impress beter kan leren gebruiken.

Jullie reacties zie ik straks wel komen en ik groet jullie vriendelijk. /*Anton Doove.*/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.