Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Cor,

Ik geloof, dat dat bij mij ook het geval is geweest.
Ik heb versie 3.6.1.2 opnieuw geïnstalleerd en nu werkt alles naar behoren..
In ieder geval bedankt voor de hulp.

M.vr. groten,

Paul

-----Oorspronkelijk bericht----- From: John Bakker
Sent: Tuesday, August 28, 2012 10:19 AM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Database wisselen werkt niet in versie 3.6.0

Op 28-8-2012 9:50, plmvantooren@hetnet.nl schreef:
Cor,
Bedankt voor je antwoord.
Helaas, als ik Beeld > Vel;namen gebruik volgt er niets.
Ik heb een testbrief gemaakt met een testdatabase (klein), maar er gebeurt niets.
Ik vind dit erg vreemd, daar in de versie 3.5.5. het wel werkte.
m.vr. groeten,

Paul van Tooren

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Cor Nouws
Sent: Monday, August 27, 2012 10:30 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Database wisselen werkt niet in versie 3.6.0

Dag Paul,

plmvantooren@hetnet.nl wrote (27-08-12 10:09)

Ik heb LO 3.6.1.2 op mijn laptop geïnstalleerd.
Maar daar treedt het zelfde fenomeen op, dat Database wisselen niet werkt.
Er komt, zoals ik eerder meldde,, nat het kiezen van de database, de
tabel niet
boven in het venster ven Writer. Er is dus geen mogelijkheid de
elementen te kiezen uit de database
voor adressen e.d..

Jammer ... in mijn Win7 VM gaat het wel goed.
Wat zie je in het document, als je kiest voor Beeld > Veldnamen?

vr. groet,

Paul

Is de database wel gekoppeld, ik had na een paar keer achter elkaar
vastlopen van de pc dat alle koppelingen verdwenen waren evenals mijn
macro's

gr
John-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.2197 / Virusdatabase: 2437/5229 - datum van uitgifte: 08/27/12
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.