Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Cor,

.>.....Dat de database niet op het scherm komt.

Ik bedoel hiermee, dat bij het database wisselen en nadat je de database gekozen hebt, boven in het venster van Writer de database tabel te voorschijn komt,
waaruit je de velden en veldnamen kunt kiezen alsmede de volgorde.

Uit je antwoord maak ik op dat dit wel in versie 3.6.1 RC2 werkt. Ik ga dat proberen op mijn laptop. Ik laat nog weten of het daar dan wel werkt. Op beide machines werk ik met Windows 7 , de desktop 32 bits, de laptop 64 bits. Ik weet niet of dat verschil maakt.

In ieder geval vast bedankt voor het antwoord
m. vr.groeten,

Paul van Tooren
-----Oorspronkelijk bericht----- From: Cor Nouws
Sent: Sunday, August 26, 2012 9:37 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Database wisselen werkt niet in versie 3.6.0

Dag Paul,

plmvantooren@hetnet.nl wrote (24-08-12 12:33)
In de voorgaande versie 3.5.5 van Writer werkte Database wisselen op een uitstekende manier.
Het was prettig om een serie brieven op te stellen en af te drukken.
Maar in versie 3.6.0 Writer is dit verdwenen, althans de optie staat wel in Bewerken, Database wisselen,
maar het werkt niet. De ..

Ik kan via dat venster gewoon een andere gegevensbron aan het document
koppelen. Zowel in 3.6.0 als in 3.6.1 (rc2 op Ubuntu en Windows)

.. niet. De database komt niet op het scherm.

Wat bedoel je daar mee?

vr.groeten,


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.