Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Geachte heer/mevrouw,

 

Graag aandacht voor het volgende:

Invoegen van een afbeelding in een werkblad of een figuur maken in Draw en
kopiƫren naar een werkblad. 

Iedere afbeelding of figuur moet handmatig aan de cel verankerd worden,
anders blijft hij bij verandingen van de rijen erboven op dezelfde plaats
staan en beweegt niet mee. Na opslaan in Excel (XLS) en opnieuw openen in
LibreOffice is de verankering weer automatisch omgezet naar "verankeren aan
pagina". Dit is heel lastig, je moet iedere keer de figuren opnieuw
handmatig verankeren aan de cel. In OpenOffice zijn figuren automatisch
verankerd aan de cel en schuiven mee met invoegen van rijen, ook na opslaan
in en openen vanuit Excel (XLS).

 

Kan deze bug opgelost worden?

 

Bij voorbaat dank,

 

Henk Klomp


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.