Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 26-8-2012 21:51, Cor Nouws schreef:
Hallo Henk,

Allereerst: dank voor het schrijven naar deze lijst.
Je bent echter niet aangemeld bij de lijst. Dus je mail heeft even in de
moderatie-rij gewacht. En je krijgt niet de antwoorden via de lijst,
tenzij mensen zorgen dat je in cc staat!
(zie http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/mailinglijsten/ )

Henk Klomp wrote (24-08-12 18:46)

Graag aandacht voor het volgende:

Invoegen van een afbeelding in een werkblad of een figuur maken in
Draw en
kopiƫren naar een werkblad.

Iedere afbeelding of figuur moet handmatig aan de cel verankerd worden,
anders blijft hij bij verandingen van de rijen erboven op dezelfde plaats
staan en beweegt niet mee. Na opslaan in Excel (XLS) en opnieuw openen in
LibreOffice is de verankering weer automatisch omgezet naar
"verankeren aan
pagina". Dit is heel lastig, je moet iedere keer de figuren opnieuw
handmatig verankeren aan de cel. In OpenOffice zijn figuren automatisch
verankerd aan de cel en schuiven mee met invoegen van rijen, ook na
opslaan
in en openen vanuit Excel (XLS).

Duidelijk verhaal.
Ik zie inderdaad dat vanaf LibreOffice 3.4.0 een afbeelding standaard
wordt verankerd aan de pagina (te zien via het contextmenu) en in
LibreOffice 3.3.4 nog aan de cel.

Kan deze bug opgelost worden?

Ik weet niet of het een bug is, of een bewuste keuze om dat anders te
doen ...

Als ik zoek op 'anchor' en 'cell', krijg ik niet een duidelijke bug te
zien:
https://bugs.freedesktop.org/buglist.cgi?list_id=115071&short_desc=anchor%20cell&query_format=advanced&short_desc_type=allwordssubstr&component=Spreadsheet&product=LibreOffice


Heeft iemand anders een idee?       NIEUW    http://www.librelex.nl - by
Nou&Off


vr. groet,
Cor

Ik reageer even uit het geheugen en ben het niet gaan nakijken of het nu nog zo is. Maar ook ik heb wel eens gehad dat ik veel liever had dat een plaatje aan de cel gekoppeld was. En zelfs dat de celgrootte zich aanpaste aan het formaat van het plaatje. Dat is ook makkelijk voor een foto-archiefje.

Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.