Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Henk,

(Zelfde inleiding als de vorige mail ;-) )

Henk Klomp wrote (24-08-12 18:51)

Een nadeel van LibreOffice (bij mij althans, laptop, Windows Vista): in het
werkblad is de tekst (bijv. Arial 8) onregelmatig (soms letters tegen elkaar
en soms veel tussenruimte tussen de letters in een woord). In OpenOffice is
de tekst veel regelmatiger.

Dat lijkt op een probleem met een lettertype. Althans, ik kan het probleem niet bevestigen. Hoewel, Arial is nou ook niet zo'n bijzonder lettertype...

Zou je kunnen schrijven welke versie LibreOffice, welke versie OpenOffice?

Overigens: ik kan niet testen op Vista (er zit wel zo'n MS Sticker onder op mijn laptop, maar ik heb het nooit gestart - moet het doen met een Windows 7 in een Virtual Machine).

Anderen een idee?

vr. groeten,


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.