Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste gebruiker,

LibreOffice 3.6.1 releasekandidaat 2 is (eer)/gisteren vrijgegeven.

Voor al wie dat wil testen: https://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

Nota: zoals andere releasekandidaten is dit nog geen 100% gegarandeerde stabiele versie! Deze versies zijn enkel aangeraden voor testdoeleinden; niet voor gebruik in bedrijfsomgevingen of andere gebieden waar lage risico's voor gegevensverlies noodzakelijk zijn.

Enjoy!,
Joren

PS: blijkbaar hebben de servers het wat druk. Een mogelijkheid is om te downloaden via de torrent. Dit kan je doen door 'downloaden met bittorrent' aan te vinken op de downloadpagina.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.