Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Paul,

plmvantooren@hetnet.nl wrote (15-08-12 14:00)

Ik heb gemerkt dat het converteren van Powerpint presentaties soms
een vervelende consequentie heeft. Als namelijk in de Ppt-
presentatie als achtergrond een bitmap is gebruikt, krijg je na de
conversie in Impress een zwart beeld, het lijkt wel fine tralies, dus
kennelijk de bitmap, die niet goed “vertaald” is.

Als “workaround” kun je dan de oorspronkelijke presentatie gebruiken,
de bitmap wijzigen in een andere kleur of bitmap van Impress, dan
werkt het weer goed. Misschien iets voor de komende aanvulling?

Dank je - lijkt me inderdaad niet zoals het hoort.
Welke versie LibreOffice?
Welk formaat Powerpoint?
Heb je toevallig al in Bugzilla gekeken?

vr. groet,
Cor


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.