Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Anton Doove,

Op woensdag 15 augustus 2012, om 12:41 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] Vraag over mijn 
mail van gisteravond.".

AD> Graag wou ik weten *of* Writer ook een *Blog*-optie
AD> biedt waarin ik ook rechtstreeks *vanuit mijn PC *de beschikbare 
AD> *video-filmpjes/slideshows* kan plaatsen.
Writer is naar mijn beste weten een tekst verwerken en geen applicatie
om een blog i.c. internet pagina mee te onderhouden. Voor het opzetten
en onderhouden van een blog c.q. internet pagina is Wordpress een veel
gebruikt CMS-systeem.

AD> Ik zag wel de optie voor een Web-layout,wat wellicht ook als Blog 
AD> gebruikt kan worden,maar daarover heb ik nog geen handleiding kunnen vinden.
Web-layout omschrijving volgens de help:
Geeft het document weer zoals in een webbrowser. Dit is nuttig als u
HTML-documenten maakt.
Dit past dus alleen het beeld aan op uw scherm.

Hou er ook rekening mee dat de personen die hier lezen en u van een
antwoord voorzien dit geheel vrijwillig doen en niet altijd direct in
de gelegenheid zijn een antwoord voor u te verzorgen. We moeten helaas
af en toe wel eens werken !!!


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.