Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


*Beste Mensen*. Gisteravond laat om 21.59 uur,heb ik jullie de onderstaande tekst met vragen gemaild en zou er nu vandaag graag reacties op willen ontvangen. Ik zit nu achter mijn PC en wacht graag op jullie mogelijke reacties,want ik weet niet of mijn mail van gisteren bij jullie is aangekomen. Ik dank en groet jullie vriendelijk.

*Beste Mensen*. Graag wou ik weten *of* Writer ook een *Blog*-optie biedt waarin ik ook rechtstreeks *vanuit mijn PC *de beschikbare *video-filmpjes/slideshows* kan plaatsen. Ik zag wel de optie voor een Web-layout,wat wellicht ook als Blog gebruikt kan worden,maar daarover heb ik nog geen handleiding kunnen vinden.

Het is *niet* mijn bedoeling om *vanuit YouTube* die filmpjes op mijn blog of Web-pagina`s te plaatsen,want ik wil mijn afbeeldingen en Film-presentaties uitsluitend op mijn eigen Blog of website plaatsen,zodat ik alles bij elkaar heb. /Is dat mogelijk met Writer van Libre Office? /Bijvoorbaat mijn dank voor de mogelijke reacties.

Vriendelijke groeten van /*Anton Doove.*/--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.