Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Andre,

(Als je kiest voor 'reply to all', blijft de lijst je mails ook krijgen en kan iedereen de 
discussie volgen)

1) alle services die met indexeren te maken uitgeschakeld
2) het indexeer programma verwijderd (Windows search 4.0)
3) nieuwe startup.
4) Nieuwe installatie LO3.6 -> geen error meldingen.
5) Test met mijn xlsx files -> sort hangt op
6) Uit LO3.6 gaan
6) uitgeschakelde services weer ingeschakeld -> opnieuw dezelfde error meldingen.
7) Gezien de problemen LO3.6 afgehaald.
8) Einde van de testen.

Misschien eens ergens vragen of dit probleem gekend is?

Duidelijk verhaal. Hiermee kan je goed een bugmelding aanmaken: 
https://bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice
Er is er -voor zover ik kan zien- nog geen bugmelding hiervan, maar ik kan me goed voorstellen dat 
meer mensen tegen dit probleem op kunnen lopen.

Overigens zou ik een andere keuze (indexeerservice of LibreOffice) hebben gemaakt :)


________________________________________
From: Winfried Donkers <W.Donkers@dci-electronics.nl>
To: Winfried Donkers <W.Donkers@dci-electronics.nl>; AC <at8400@yahoo.com>; 
"users@nl.libreoffice.org" <users@nl.libreoffice.org> 
Sent: Monday, August 13, 2012 9:36 AM
Subject: RE: [nl-users] Werken met 3.6.0 CALC

André,

Onderaan Rechts heb ik ipv een icoontje een venstertje waar tekst kan ingetypt worden en waarmee 
ook een ander venster geopend kan worden - daar kunnen
parameters ingesteld worden - ik vind wel niets om uit te schakelen -
Terzijde: als je voor de eerste maal Search inschakelt is het opbouwen van de index een belasting 
voor het systeem - de prioriteit wordt achteruit geschoven als
men werkt; men kan het programma ook pauseren
De error melding was continu ook als LO niet draaide - Dit verdween na verwijderen LO3.6 .
Stoppen van een of andere 'service' moet ook kunnen - maar daar hou ik mijn vingers vanaf.
Bij de geinstalleerde programma's vond ik 'Windows Search 4.0' - misschien is het dit programma - 
(uninstall is geen probleem - maar geen idee voor reinstall!)
Als ik dit gedoe kan uitschakelen, kan ik opnieuw LO installeren en een en andere testen.
De file waar ik mee bezig was, is oorspronkelijk xls(v.2003) - onder v.2003 omgezet naar xlsx - 
dan ingelezen in LO3.6calc - hier 'sort' geeft hang up - file is prive-info.
Bedankt in ieder geval.

Het is inderdaad Windows Search (versienr). Dat programma wordt meegeleverd met MS Office of kan 
gratis gedownload worden door MS Office gebruikers.
Je kunt zonder gevaar een service van automatisch op handmatig zetten en stoppen (en later 
desgewenst weer op automatisch zetten).
(Configuratiescherm - Systeembeheer - services, service selecteren en Eigenschappen openen)

Winfried


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.